Disclaimer

 

TEKSTEN – BEELDEN
De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. VDlandscaping BVBA levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. VDlandscaping BVBA behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

INTELLECTUELE EIGENDOM
Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van VDlandscaping BVBA  Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld, Het Belgisch recht is van toepassing

Informatie VDlandscaping BVBA
VD-Kunstgrassen
Kernenergiestraat 59 a/b
2610 Wilrijk
http://www.vd-kunstgrassen.be/
Telefoon: +3232957604
BTW: BE 0643.960.828